Nationell studie om KAST-mottagningar

Illustrativ bild av man på hotellrum

Den nystartade KAST-mottagningen i Jämtland kommer delta i en nationell studie som genomförs av forskare vid FoU i Väst, Göteborgsregionen. Landets samtliga åtta KAST-mottagningar kommer att delta i studien för att ta reda på klienters upplevda effekter av behandlingen samt för att beskriva innehållet i behandlingen. KAST står för Köpare av sexuella tjänster och är […]

Operation Norrsken uppmärksammad av Nationellt centrum för kvinnofrid!

Kvinna som håller upp hand

Nationellt centrum för kvinnofrid bjöd in samordnare för projekt Operation Norrsken och en fast representant i samrådet från Region JH till en Boostingdag 14/12. Dagen vände sig till de som utbildar och som är yrkesverksam inom kommun, hälso- och sjukvård, tandvård, myndighet eller ideella organisationer. De som har i uppdrag att utbilda inom områdena mäns […]

Utbildning för vård- och omsorgspersonal

Tröstande händer, akvarellkänsla

Möter du äldre eller personer med funktionsnedsättning i ditt arbete? Nu finns möjligheten för din arbetsgrupp att få grundläggande utbildning inom våld i nära relationer.   En utvärdering av länets arbete med våld i nära relationer visar på att äldre och människor med funktionsnedsättningar som är utsatta för våld, är svåra att nå med det […]

Ingen god jul? Det finns hjälp att få!

Ung pojke i huvtröja

Våld i nära relationer tar inte julledigt, istället ökar våldet under storhelger. Oavsett om du är utsatt för våld själv, är orolig för en anhörig eller själv använder våld och vill sluta med det så finns det hjälp att få.   Centrum mot våld i Jämtlands län har öppet varje helgfri vardag. Du når oss […]