Ingen god jul? Det finns hjälp att få!

Ung pojke i huvtröja

Våld i nära relationer tar inte julledigt, istället ökar våldet under storhelger. Oavsett om du är utsatt för våld själv, är orolig för en anhörig eller själv använder våld och vill sluta med det så finns det hjälp att få.   Centrum mot våld i Jämtlands län har öppet varje helgfri vardag. Du når oss […]

Projekt Operation Norrsken i ett lärande exempel

Kvinna som håller upp hand

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) uppmärksammar samverkansprojektet Operation Norrsken som en bred samverkan för våldsutsatta i Region Jämtland Härjedalen. NCK skriver: ”Region Jämtland Härjedalen har en betydelsefull roll i samverkansprojektet ”Operation Norrsken”. I en så kallad samrådsgrupp samlas företrädare från region, kommun och polis för att ge våldsutsatta vuxna ett effektivare stöd. Nu satsar projektet […]

Våld kan se ut på många olika sätt men är aldrig okej!

Hand håller i / stoppar knuten näve, akvarellkänsla

Centrum mot våld, ungdomsmottagningen, elevhälsan i Jämtland Härjedalen vill tillsammans med de nationella, ideella organisationerna Rädda barnen och 1000 möjligheter som driver Kärleken är fri respektive Unga relationer stoppa våld i nära relationer. Därför går vi gemensamt ut med en informationskampanj som vänder sig till unga i åldersgruppen 13-23 år. Unga som blir utsatta, eller […]

Nationell studie om KAST-mottagningar

Illustrativ bild av man på hotellrum

Den nystartade KAST-mottagningen i Jämtland kommer delta i en nationell studie som genomförs av forskare vid FoU i Väst, Göteborgsregionen. Landets samtliga åtta KAST-mottagningar kommer att delta i studien för att ta reda på klienters upplevda effekter av behandlingen samt för att beskriva innehållet i behandlingen. KAST står för Köpare av sexuella tjänster och är […]

Operation Norrsken uppmärksammad av Nationellt centrum för kvinnofrid!

Kvinna som håller upp hand

Nationellt centrum för kvinnofrid bjöd in samordnare för projekt Operation Norrsken och en fast representant i samrådet från Region JH till en Boostingdag 14/12. Dagen vände sig till de som utbildar och som är yrkesverksam inom kommun, hälso- och sjukvård, tandvård, myndighet eller ideella organisationer. De som har i uppdrag att utbilda inom områdena mäns […]