Illustrativ bild av bärbar dator och kvinna utsatt för våld

FREDA-utbildning 30 nov 2021

Centrum mot våld i Jämtlands län bjuder in till kostnadsfri utbildning i FREDA beskrivning och Freda
farlighet.

30 november kl 09.00-16.00 i Östersund

Utbildningen riktar sig till handläggare inom Socialförvaltningen som utreder fridsärenden.
FREDA-materialet är framtaget av Socialstyrelsen, som en hjälp för yrkesverksamma i att upptäcka,
utreda och bedöma risk när det gäller våld i nära relation. Verktygen är framtagna för att använda i
samtal eller utredningar gällande vuxna.

Materialet består av tre delar:

• Freda kortfrågor (stöd i att upptäcka våld)
• Freda beskrivning (stöd i att utreda våld)
• Freda farlighet (stöd i att göra riskbedömningar)

Denna utbildning fokuserar alltså på verktygen för att utreda och bedöma risk.
Utbildningen förutsätter en grundkunskap i våld i nära relationer. Deltagare bör innan denna
utbildning ha gått Basutbildning (ordnas av CMV 5 okt), webbkurs om våld eller redan inneha
motsvarande kompetens. Utbildningen kommer att innehålla diskussioner både i mindre grupper och
i helgrupp.

Anmälan

Anmälan senast 2/11. Anmälan sker vi Kompetensportalen.

• Anställda i Östersunds kommun går in på Kompetensportalen via mina system på Insidan.
Anmälan för övriga kommuner: Kommunanställda måste skapa ett konto i Kompetensportalen för
att kunna anmäla sig. Skapa konto här »