Tröstande händer, akvarellkänsla

Utbildning för vård- och omsorgspersonal

Möter du äldre eller personer med funktionsnedsättning i ditt arbete? Nu finns möjligheten för din arbetsgrupp att få grundläggande utbildning inom våld i nära relationer.  

En utvärdering av länets arbete med våld i nära relationer visar på att äldre och människor med funktionsnedsättningar som är utsatta för våld, är svåra att nå med det stöd de har rätt till. Under åren 2020-2022 satsar vi därför på att erbjuda utbildning till all personal inom vård och omsorg i Jämtlands län.  Det finns två olika utbildningskoncept. Det ena riktar sig till personal inom äldreomsorgen och det andra till personal inom LSS/funktionshinder. 

Utbildningen kan ske digitalt eller på er arbetsplats och omfattar 1-3 timmar.  

 Vill du boka in en utbildning eller bara veta mer? Kontakta utbildningsansvarige, Maria Stenwall, på maria.stenwall@ostersund.se.

Fler nyheter

Maskros ur centrum mot vålds logotype