Händer som bildar ett hjärta

Vill du träffa andra kvinnor som upplevt liknande saker som Du? Se hit!

Intensivgrupp arrangerad av Centrum mot våld  

Centrum mot våld (CMV) arrangerar en intensivgrupp för kvinnor som levt eller lever i destruktiva relationer med psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld i nära relation. 

Gruppen leds av två vidareutbildade socionomer anställda på Centrum mot våld. Intensivgruppen är utformat för att erbjuda dig som deltar en trygg plats att utforska, hantera och bearbeta dina upplevelser.  Du får möjlighet till egen process och självreflektion med fokus på teman som våldsdefinitionen, traumatiska band och normaliseringsprocessen.  

I en säker och stödjande miljö möts vi i grupp och delar erfarenheter. Gemenskapen utgör en viktig del av Centrum mot vålds (CMV) intensivvecka, där målet är att erbjuda en plattform för ömsesidigt stöd och förståelse.  

Praktisk information  

Intensivveckan vänder sig i första hand till kvinnor över 20 år i Jämtlands län som har 3 mil eller längre resväg till Östersund och därmed svårt att delta i vår ordinarie kvinnogrupp. I mån av plats tar vi in kvinnor som har kortare resväg. 

Anmälan: Sista anmälningsdag är 26 januari. Vill du veta mer eller anmäla dig? Du når oss på 0200-120 145 eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.  (Skriv en kommentar om att det rör ”intensivveckan”.)

Antal platser: det finns 8 st. platser varav Centrum mot våld förbehåller sig rätten att göra urval, där lång resväg prioriteras.  

När: Intensivveckan är uppdelad på två tillfällen. Tre dagar i slutet av februari samt två dagar i slutet av mars. Efter avslutad intensivvecka bjuds deltagarna in till en återträff. Exakta tider, datum och plats får du av kursledarna.   

Betalning: Gruppverksamheten samt för-och eftermiddagsfika och lunch är kostnadsfritt.
Vill/behöver du boende så tillkommer kostnad för kost och logi med 1290 kr per person (med reservation för prishöjningar under 2024). Du har möjlighet att ansöka om kostnaden från socialtjänsten i din hemkommun.