Olika typer
av stöd

På Centrum mot våld kan barn och vuxna som bor i Jämtlands län få råd och stöd om du är eller har varit utsatt för våld. Allt stöd vi erbjuder är kostnadsfritt och frivilligt.

Vi erbjuder bland annat stöd inom rådgivning, informativa samtal och motiverande samtal. På den här sidan kan du läsa mer om olika typer av stöd du kan få av oss. Du kan läsa om stöd du kan få direkt och stöd som kräver biståndsbeslut. 

Tröstande händer, akvarellkänsla

Stöd du kan få utan biståndsbeslut

Enskilt stöd för dig som är/har varit utsatt för våld

Du som är 16 år och äldre och är eller har varit utsatt för våld i nära relationer är välkommen att kontakta Centrum mot våld och få information om våld och det skydd och stöd som finns. Vissa kan också enskilt vilja berätta om sin situation och få lite stöd för just det som är aktuellt för tillfället.

Om du är utsatt för våld, kontroll eller begränsningar i hederns namn kan du få hjälp och stöd från oss. Vi erbjuder rådgivning och information om din rätt att leva ett liv fritt från våld och begränsningar. Vår hjälp är tillgänglig för alla åldrar, från 0 till 100 år.

Vi på Centrum mot våld kan också hänvisa den som ringer till oss till exempelvis en annan myndighet eller organisation om det behövs mer eller annat stöd än det vi kan erbjuda på Centrum mot våld.

Gruppverksamhet för kvinnor

Gruppverksamheten vänder sig till kvinnor som är 18 år och äldre. En gång i veckan vid tio tillfällen träffas vi två och en halv timme. Gruppen leds av vidareutbildade socionomer. Varje gruppträff utgår från ett tema som handlar om exempelvis våld och hur våldet har påverkat dig. Du får möjlighet att dela erfarenheter med andra.

Stöd till anhöriga

Du som är anhörig till någon som är utsatt/ har varit utsatt för våld eller någon som utsätter andra för våld kan ringa till oss på Centrum mot våld och få råd och stöd kring dina upplevelser.

Behandling för dig som använder våld

Du som är 16 år och äldre och använder eller har använt våld mot någon närstående, eller har svårt att hantera dina aggressioner kan på Centrum mot våld få behandling. Behandlingen är enskild och samtalen utgår från modellen Samtal om våld. Läs mer

När någon går i behandlingen Samtal om våld blir partnern erbjuden en egen kontakt hos oss på Centrum mot våld, det kallas partnerkontakt. Läs mer

Föräldrasamtal i samband med Trappan

Du som är förälder eller annan viktig vuxen till ett barn som går i Trappan-samtal hos oss på Centrum mot våld kan erbjudas egna samtal. Syftet med dessa samtal är att du som vuxen ska få mer förståelse kring barnets upplevelser för att lättare kunna fortsätta stötta barnet.

Samtal och rådgivning KAST

KAST står för Köpare av sexuella tjänster och är individuell samtalsbehandling och rådgivning för dig som:

  • köper sexuella tjänster eller funderar på att göra det
  • upplever att du har ett sexmissbruk
  • porrsurfar

och vill ha hjälp att sluta. 

Stöd du kan få med biståndsbeslut

En del stöd kan du få efter beslut av socialtjänsten i din hemkommun. Centrum mot våld kan informera om hur du gör för att ansöka om stöd.

Enskilda samtal för dig som är/har varit utsatt för våld

Du som är 16 år och äldre kan ansöka om stöd i form av enskilda samtal. Du kan erbjudas samtal av personal i din egen kommun eller hos oss på Centrum mot våld.

I enskilda samtal på Centrum mot våld pratar vi om våld och din situation utifrån en samtalsmodell som heter Samtal om frihet. Du kan ringa till Centrum mot våld för mer information eller om du har funderingar kring vilket stöd som blir bra för dig. Vill du ansöka om enskilda samtal direkt kan du kontakta socialtjänsten i din hemkommun.

Behandling för dig som använder våld

Du som är 16 år och äldre och använder eller har använt våld mot någon närstående, eller har svårt att hantera dina aggressioner kan på Centrum mot våld få behandling. Behandlingen är enskild och samtalen utgår från modellen Samtal om våld. Läs mer

När någon går i behandlingen Samtal om våld blir partnern erbjuden en egen kontakt hos oss på Centrum mot våld, det kallas partnerkontakt. Läs mer

Trappan- samtal för barn

Barn som är 4-18 år och har upplevt våld kan få stöd i det som kallas Trappan-samtal. Det är enskilda samtal där barnet får möjlighet att prata om sina upplevelser med någon som är speciellt utbildad för att prata med barn som upplevt våld hemma. Trappan- samtal kan beviljas av socialtjänsten i din hemkommun.

Om ditt barn går i Trappan-samtal hos oss på Centrum mot våld erbjuds du som förälder eget stöd i form av föräldrasamtal. Du kan ringa till Centrum mot våld för mer information eller om du har funderingar kring vilket stöd som blir bra för dig eller ditt barn. Vill du direkt ansöka om Trappan-samtal för ditt barn kan du kontakta socialtjänsten i din hemkommun.

Läs mer om Trappanmodellen på socialstyrelsen.se

Kontaktuppgifter till socialtjänsten

Socialtjänsten når du lättast via växeln i din hemkommun.

Bergs kommun: 0687-16 100

Bräcke kommun: 0693-16 100

Härjedalens kommun: 0680-16 100

Krokoms kommun: 0640-16 100

Ragunda kommun: 0696-68 20 00

Strömsunds kommun: 0670-161 00

Åre kommun: 0647-161 00

Östersunds kommun: 063-14 30 00

Tystnadsplikt och
anmälningsskyldighet

All personal på Centrum mot våld har tystnadsplikt. Vi får inte prata om det som kommer fram under våra samtal med någon utomstående. Om vi blir oroliga för att ett barn far illa är vi skyldiga att anmäla vår oro till socialtjänsten. Du kan läsa mer om orosanmälning på socialstyrelsen.se

Övrig
information

Vårt telefonnummer är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen men tänk på att numret syns i samtalslistan i din telefon. Om du vill ringa till oss och ställa frågor kan du vara anonym.