Använder
du våld?

Våld kan se ut på många olika sätt och förekomma i alla typer av relationer. Att använda våld kan vara allt ifrån att kalla någon fula ord till att du slår, knuffas eller sparkas. Våld blir alltid värre med tiden. Det som skulle uppfattats som våld i relationens början bortförklaras som något annat när det gått en tid. Våldet kan vara pågående, eller så kan du ha använt våld i tidigare relationer.  Din berättelse är viktig och vi vill hjälpa dig att upphöra med våldet. Här kan du läsa mer om våld och det stöd som finns.

Till Centrum mot våld är alla i Jämtlands län välkomna att höra av sig för råd och stöd. Det kostar ingenting att få hjälp av oss. När du ringer till oss får du vara anonym. Vi har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får tala om någonting som du säger till oss utan din tillåtelse. Undantaget är om det finns en oro för att barn under 18 år far illa. Om du talar något annat språk än svenska erbjuder vi hjälp av telefontolk.

Vill du veta mer eller boka en informationsträff?

Illustrativ bild av man som slår kvinna, akvarellkänsla

Vad är våld?

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.”
Per Isdal

“Att utsätta barn för att uppleva våld i hemmet, är att jämställa med att utsätta barnet för fysiskt och/eller psykiskt våld.”
Utväg Skaraborg

Vi finns här för dig

På Centrum mot våld kan du som är 16 år och äldre, bor i Jämtlands län och använder våld få stöd i att sluta med det. Allt stöd vi erbjuder är kostnadsfritt och frivilligt. 

Vi erbjuder:

  • Rådgivning 
  • Motiverande samtal
  • Informativa samtal
  • Behandling för dig som vill sluta använda våld

Vanliga frågor och svar

Ibland blir jag så svartsjuk att jag ber min flickvän stanna hemma när hon vill gå på fest, är det fel av mig?

Vissa tror att svartsjuka är ett tecken på kärlek, men om du på grund av dessa känslor börjar kontrollera den du gillar kan det leda till jobbiga konsekvenser. Svartsjuka bottnar ofta i dålig självkänsla och en oro att bli lämnad ensam. Den gör inte att du har rätt att bestämma över någon annan oavsett om ni är ihop eller inte. Kontakta oss på Centrum mot våld så kan du få hjälp att ta ansvar för dina handlingar och hantera dina känslor.

Både jag och min partner använder våld, kan vi komma till Centrum mot våld tillsammans?

Både du och din partner kan få stöd var för sig hos oss. Vi träffas aldrig tillsammans. När någon använt våld i en relation blir det svårt att samtala på jämlika villkor. Därför kan det vara bra att reda ut sina tankar och funderingar själv med en professionell. 

Kan jag vara anonym i kontakten med Centrum mot våld?

Ibland kan det kännas bra att kunna få information kring vilket stöd du kan få utan att säga vad du heter. Därför kan du ringa till oss på 0200-120 145 och få en första information och råd och stöd utan att behöva säga vad du heter. Du behöver själv tänka på att inte säga ditt eller närståendes namn eller andra personuppgifter som gör att det går att förstå vem du är. Vi som jobbar på Centrum mot våld har alltid anmälningsskyldighet när vi känner oro för barn som far illa.