Är du utsatt för våld?

Våld kan se ut på många olika sätt och förekomma i alla typer av relationer och familjer. Att vara utsatt för våld kan vara allt ifrån att bli kallad fula ord, kontrollerad, knuffad eller slagen. Våld kan också vara att inte få välja partner eller att behöva oroa sig för släktens rykte. Det är vanligt att du som utsätts för våld flyttar dina gränser för vad som är okej.

Det som skulle uppfattats som våld i relationens början bortförklaras som något annat när det gått en tid. Våldet kan vara pågående, eller så kan du ha upplevt våld i tidigare relationer. Din berättelse är viktig och tillsammans kan vi hitta ett stöd som passar dig. Här kan du läsa mer om våld och det stöd som finns.

Kvinna med handen för ansiktet, akvarellkänsla

Centrum mot våld

Till Centrum mot våld är alla i Jämtlands län välkomna att höra av sig för råd och stöd. Det kostar ingenting att få hjälp av oss. När du ringer till oss får du vara anonym. Vi har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får tala om någonting som du säger till oss utan din tillåtelse. Undantaget är om det finns en oro för att barn under 18 år far illa. Om du talar något annat språk än svenska erbjuder vi hjälp av telefontolk.

Vill du veta mer eller har frågor?

Behöver du akut hjälp?

Behöver du eller vet du om någon som snabbt behöver hjälp? Det kan handla om att få skydd från fortsatt våld.
Här hittar du telefonnummer till akut hjälp.

Viktiga telefonnummer

SOS alarm 112

Nödnumret 112 till SOS alarm ringer du vid fara för liv, egendom och miljö. Med 112 når du bland annat ambulans, polis, räddningstjänst, giftinformation, socialjouren och jourhavande medmänniska, kurator och präst.

Läs mer på 112.se

Socialjouren

Kvällar, nätter, helger: ring 112 och fråga efter social beredskap.

Vardagar 8.00-17.00: ring växeln i din hemkommun och fråga efter socialtjänstens dagjour.

 • Bergs kommun: 0687-16100
 • Bräcke kommun: 0693-16100
 • Härjedalens kommun: 0680-16100
 • Krokoms kommun: 0640-16100
 • Ragunda kommun: 0696-682000
 • Strömsunds kommun: 0670-16100
 • Åre kommun: 0647-16100
 • Östersunds kommun: 063-143000

Vi har särskild kompetens kring hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att en familj eller grupp försöker skydda sitt rykte genom att kontrollera och begränsa sina medlemmar genom till exempel våld eller tvång. Detta bryter mot människors rättigheter och kan skada både psykiskt och fysiskt.

När någon utsätts för hedersförtryck kan det innebära att personen blir övervakad och kontrollerad. Personen kanske inte får klä sig som den vill, eller tvingas bära vissa kläder mot sin vilja. Det kan också betyda att personen inte får umgås med vem den vill, gå ut när den vill, bestämma över sin egen kropp, sitt liv eller vem den ska gifta sig med, eller fortsätta sina studier.

Vi finns här för dig!

På Centrum mot våld kan barn och vuxna som bor i Jämtlands län få råd och stöd om du är eller har varit utsatt för våld. Allt stöd vi erbjuder är kostnadsfritt och frivilligt.

Vi erbjuder:

 • Rådgivning 
 • Motiverande samtal
 • Informativa samtal
 • Gruppverksamhet för kvinnor

Vanliga frågor och svar

Vad händer när jag tar kontakt med er?

Du får beskriva din situation och vad du tror du behöver hjälp med och vi berättar vilket stöd du kan få hos oss. En del stödinsatser kan du få direkt och ibland kan de vara tillräcklig hjälp.

Om du i samråd med oss kommer fram till att du behöver mer stöd än det vi kan erbjuda direkt så får du information om hur det kan gå till. Du kan bland annat få hjälp att ta kontakt med socialtjänsten i din kommun.

Om du ansöker om mer stöd hos socialtjänsten kommer en handläggare utreda ditt stödbehov och ta beslut i fråga om de insatser du önskat. Alla beslut tas med stöd av Socialtjänstlagen. Läs mer på socialstyrelsen.se

Var kan jag få mer hjälp och stöd?

Det finns flera myndigheter och organisationer som erbjuder skydd, stöd och hjälp till dig som är utsatt eller har varit utsatt för våld. Här är några exempel:

Polis

Polisen kan hjälpa till i en akut situation, där du eller någon annan blir skadade, hotade eller utsatta för något annat brott. Du kan vända dig till polisen för att göra en polisanmälan. Polisen kan göra en riskanalys för att bedöma om du har behov av skydd eller stöd. Polisens skydd varierar utifrån hotbild men kan vara säkerhetssamtal eller larmtelefon. Polisen kan även samverka med andra myndigheter för att kunna erbjuda dig det skydd du behöver. https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/

Socialtjänst

Socialtjänsten i kommunen har ett särskilt ansvar att erbjuda stöd till människor som har utsatts för våld, oavsett ålder eller könsidentitet. De ska utreda din situation, om du vill. Det är för att du ska få det stöd du behöver. Stödet kan både vara samtalsstöd och rådgivning och olika former av praktiskt och ekonomiskt stöd. Socialtjänsten ska också kunna skydda dig när det behövs. Socialtjänsten har en skyldighet att se till att även barn får skydd och stöd.  Ibland kan socialtjänsten hjälpa dig och eventuellt dina barn att komma till ett annat boende där det är tryggare för dig/er. 

Hälso- och sjukvård

Du kan kontakta en vårdcentral om du blivit utsatt för våld eller förtryck. På vårdcentralen kan du få en samtalskontakt. Ibland räcker det att du chattar eller videosamtalar med en psykolog för att få hjälp. Du kan också få hjälp att dokumentera dina skador, även om du just nu inte skulle vara redo att göra en polisanmälan. Om det är bråttom och du exempelvis har blivit utsatt för fysiskt våld eller ett sexuellt övergrepp kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring genast 112 om det är fara för livet. Läs mer på https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/liv–halsa/overgrepp-och-sexuella-trakasserier/att-bli-utsatt-for-vald-i-nara-relationer/

Kvinnojourer/ Brottsofferjouren

Brottsofferjouren 

Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. 

Brottsofferjouren erbjuder:

 • Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår.
 • Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor.
 • Stöd vid eventuell rättegång.
 • Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.

Läs mer på https://www.brottsofferjouren.se/

Kvinnojouren Jämtlands län

Kvinnojouren Jämtlands län är en ideell förening som stöttar kvinnor och deras barn utifrån kvinnornas egna behov. Kvinnojouren kan stötta genom exempelvis akut boende, stödsamtal, att finnas med som stöd i kontakten med exempelvis polis och socialtjänst. Läs mer om Kvinnojourens verksamhet på https://kvinnojour.nu/ .

Kvinnojouren Åre

Tel 079-100 90 97 
Telefontider ser du på https://kvinnojourenare.se
 
Facebook: kvinnojourenare
Instagram: @kvinnojourenare
E-post: kontakt@kvinnojourenare.se
 

Stödlinjer

Kvinnofridslinjen erbjuder samtalsstöd via telefon dygnet runt. De kan även hjälpa dig med kontaktuppgifter till socialtjänst, socialjour eller kvinnojour. Telefonsamtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Telefonnummer: 020-50 50 50.

Terrafem erbjuder råd och stöd på 69 olika språk samt har en egen juristjour. Du kan vara anonym och samtalet är kostnadsfritt. Telefonnummer: 020-52 10 10. 

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Somaya har ett skyddat boende, ett aktivitetscenter samt en stödlinje och en stödchatt. Telefonnummer: 020-81 82 83. 

Läs mer under länkar

Kan jag vara anonym i kontakt med Centrum mot våld?

Ibland kan det kännas bra att kunna få information kring vilket stöd du kan få utan att säga vad du heter. Därför kan du ringa till oss på 0200-120 145 och få en första information och råd och stöd utan att behöva säga vad du heter. Du behöver själv tänka på att inte säga ditt eller närståendes namn eller andra personuppgifter som gör att det går att förstå vem du är. Vi som jobbar på Centrum mot våld har alltid anmälningsskyldighet när vi känner oro för barn som far illa. 

Om jag är under 18 år och kontaktar Centrum mot våld, vad händer då?

Ofta är det ett stort steg att ta att både inse själv och berätta att man blivit utsatt för våld, hot eller begräsningar och kontroll. Bara att få berätta och släppa hemligheten lättar på en del skuld och skam som du som blivit utsatt kan känna.

Om du är under 18 år så har samhället ett lite extra stort ansvar att se till att skydda dig och hjälpa dig att leva fri från våld. Vi kan ibland behöva föra information vidare, just för att man ska få rätt stöd och hjälp. Har du funderingar eller är orolig för vad det kan få för konsekvenser så kan man alltid kontakta oss.

Man har möjlighet att vara anonym i ett första samtal och få ställa de här frågorna och få svar på hur vi jobbar. Det är viktigt att man ska få känna sig trygg om man ska komma och prata med någon. Du behöver själv tänka på att inte säga ditt eller närståendes namn eller andra personuppgifter som gör att det går att förstå vem du är. 

Vad kan jag mer göra om jag är utsatt för våld?

Om det är akut

Om du är i en situation som kan bli farlig för dig, dina barn eller någon annan så kontakta polis eller socialjour via 112. 

För dagbok

Anteckna med datum varje gång din partner slår eller hotar dig och/eller barnen.

Berätta för någon

Berätta om vad du är med om för någon som du känner förtroende för. Be någon närstående om att få en nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen om du måste fly.

Uppsök läkare för undersökning och vård

Våga berätta för läkaren om vad du har varit med om. Kräv att läkaren fotograferar vanliga synliga skador. Då finns det dokumenterat om du senare väljer att anmäla.

Om du måste lämna hemmet

Ha dessa saker lättillgängligt, kanske nedpackade i väska:

 • Identitetshandlingar för dig och barnen
 • Andra handlingar som är viktiga för dig och barnen
 • Eventuella viktiga medicinska dokument, recept och mediciner
 • Telefonnummer och adresser som kan vara speciellt viktiga
 • Kontobevis, kreditkort etc
 • Nyckel till bostad