Olika typer av våld

Våld förekommer i alla samhällsgrupper och i alla åldrar. Det går inte att säga att det gäller särskilda typer av personer eller relationer. I Sverige är det ett brott att använda våld.

Det finns många olika sätt att förklara varför någon använder våld men när det sker i en nära relation skapar det alltid en maktobalans. Det är vanligt att den person som utövar våld försöker styra och kontrollera innan man börjar slå. Våldet brukar alltid öka och bli allvarligare med tiden. Våldet kan också fortsätta trots att relationen är över.

Hand håller i / stoppar knuten näve, akvarellkänsla

Definitioner av olika typer av våld

Definition av våld i nära relation

Våld i nära relationer kännetecknas av att den som utsätts har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till den som utövar våldet. Det gör att det blir svårt att göra motstånd och bryta upp. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad. Ofta blir det allvarligare och vanligare ju längre relationen pågår.

Begreppet våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående. Det handlar både om heterosexuella och samkönade relationer, det kan också vara mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan vara många olika saker och påverkar måendet i hög grad hos den som utsätts. Den som ofta blir kritiserad, ifrågasatt, kränkt och dumförklarad kan bli osäker på sig själv och på sina egna tankar och ord. Hen som utsätts kan till och med börja tro att det som partnern säger är sant och att den själv bär skuld till de konflikter/bråk som uppstår i relationen. Det kan leda till att hen gör det partnern vill för att undvika bråk, hot och/eller våld.

Partnern kan också hota att ta sitt liv om den andra tänker lämna relationen. Det kan även förekomma hot om att göra sig själv eller andra personer i sin närhet illa, eller skada ett husdjur på något sätt.

En annan typ av psykiskt våld kan vara att bli hindrad att trösta barnen eller att söka vård för egen del eller för barnen.

Det psykiska våldet kan till exempel vara:

 • Säga och göra kränkande saker mot någon.
 • Anklaga någon för saker hen inte gjort.
 • Få någon att tro att det oftast är den som tycker, tänker eller gör fel i relationen.
 • Oförutsägbarhet, det som var rätt i går är fel idag, vad som än görs blir det fel.
 • Kontrollera och ha åsikter om vad någon skriver på sociala medier eller i sms.
 • Kontrollera och göra det svårare för någon att hålla kontakten med vänner och familj.
 • Hota att skada hen eller någon som hen älskar, en person eller ett djur.
 • Göra hen rädd med hotfulla gester eller kommentarer.
 • Försvåra någons vardag, till exempel gömma saker som den behöver.
 • Slå sönder möbler eller saker som någon tycker om.
 • Göra sig rolig på någons bekostnad, förlöjliga och håna någon.
 • Kontrollera hemmets ekonomi.
Digitalt våld

Digitalt våld kan vara att övervaka, trakassera eller kontrollera någon, till exempel med hjälp av mobilen eller i sociala medier. 

Exempel på digitalt våld: 

 • Smygläsa någons meddelanden eller mejl. 
 • Ta reda på någons lösenord, eller att kräva att få lösenorden som ett bevis på dennes kärlek/ärlighet. 
 • Logga in på någons konton till mejl, sociala medier och annat.
 • Bestämma vem någon får bli vän med eller följa i sociala medier eller vem denne ska ta bort/blocka. 
 • Skriva och posta saker från någons konton eller dennes mobil utan lov, till exempel låtsas att vara den personen. 
 • Sprida en privat/sexuell bild eller film på någon, till vänner, okända personer eller på en porrsida. 
 • Sprida rykten eller privat information om någon digitalt. 
 • Att ladda ned en app på någons mobil för att ha koll på var denne är. 
 • Hålla koll på någon genom att hela tiden kolla vad den gör i sociala medier. 
 • Skicka hot eller elaka meddelanden till någon. 
 • Fortsätta att skicka sms och andra meddelanden trots att personen bett hen sluta. 
 • Skicka överdrivet många sms och meddelanden till någon kan vara ett sätt att kontrollera denne. 
Sexuellt våld

Sexuellt våld innebär allt sexuellt umgänge som sker mot någons vilja, det vill säga allt ifrån att någon tjatar sig till sex, till våldtäkt. Att tvinga någon att utföra förnedrande sexuella handlingar som denne inte vill delta i. Det kan också handla om fysiskt våld som riktar sig mot bröst eller könsorgan.

Sexuellt våld kan vara både psykiskt och fysiskt. Det kan till exempel innebära en eller flera av följande saker:

 • Har sex med någon fast den inte vill.
 • Ge någon sexuella kommentarer
 • Röra någon på ett sexuellt sätt mot dennes vilja.
 • Tjata till sig sex eller tvinga någon att utföra olika typer av sexuella handlingar.
 • Tvinga någon att titta på porr fast den inte vill.
 • Tvinga någon att ha sex med flera parter.
 • Få någon att känna att den inte kan säga nej till sex. Upplevelsen för den som är utsatt kan vara att priset för att säga nej till sex blir för högt.

I Sverige har vi en samtyckeslag som säger att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Det vill säga, har någon inte aktivt sagt ja till sex är det lika med ett nej och en brottslig handling om det inte respekteras.

Ekonomiskt våld

Det kan innebära att den som utövar våld kontrollerar familjens ekonomi och partnerns pengar så att hen måste be om pengar till alla inköp.

Det kan också innebära motsatt förhållande så att partnern får betala för allt i hushållet medan den andra använder sina pengar till egna nöjen och investeringar.

Försummelse

Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse. Det kan vara att man inte får sin medicin eller tillräckligt näringsriktig kost.

Materiellt våld

Det kan innebära att den som utövar våld förstör familjens gemensamma saker, partnerns personliga tillhörigheter och barnens leksaker.

Våldsutövaren kan särskilt välja ut saker som betyder mycket för partnern eller barnen för att hota, kränka och såra. Det kan även handla om saker som partnern behöver för att få sin vardag att fungera.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara allt från att dra i håret, örfilar, knuffar, slag, sparkar, stryptag eller kvävningsförsök till att använda olika vapen. Den som utövar fysiskt våld väljer ofta medvetet att rikta aggressionerna mot särskilda delar av kroppen så att blåmärken och andra skador inte ska upptäckas av utomstående.

Våldet kan även ge upphov till skador som inte går att dölja, som frakturer, ögonskador, rivmärken, blåmärken och sår på synliga delar av kroppen. Det fysiska våldet kan ske upprepade gånger eller endast finnas där som ett hot.

Fysiskt våld kan ske på många sätt. Det kan exempelvis vara en eller flera av följande saker:

 • Nyper, skakar eller håller fast någon.
 • Sliter någon i håret.
 • Släpar eller knuffar någon.
 • Kastar föremål på någon.
 • Tar stryptag på någon.
 • Slår eller sparkar någon.
 • Bankar någons huvud mot något.
 • Hindrar någon från att sova.
Latent våld

Latent våld är den våldsform som inte görs eller uttrycks verbalt, men som är underförstådd genom exempelvis blickar, stämning eller kroppsspråk.

Många beskriver latent våld som att stämningen förändras när våldsutövaren finns i närheten och att ”något hänger i luften”.

Stämningen är tryckt och risken för nytt våld är ständigt närvarande och styr vad hen som är utsatt gör och hur hen beter sig.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersvåld kan innebära att begränsa någon annans möjlighet att bestämma över sig själv och sin kropp. Våldet och förtrycket kan handla om att inte få bestämma hur man ska klä sig, vem man får umgås med eller vem man får gifta sig med. Tvångsgifte och könsstympning är exempel på hedersvåld. 

Är du utsatt för kontroll och begränsningar i hederns namn kan du få stöd från oss på Centrum mot våld 

Begränsningarna och utsattheten kan se ut såhär: 

 • Att inte få vara med på alla skol- och fritidsaktiviteter.
 • Att inte få välja vilka kläder man vill ha. Det handlar också om krav på anständig klädsel.
 • Krav på att ta stort ansvar för hemarbete och småsyskon.  
 • Kontroll av mobil, dator och sociala medier.  
 • Att inte få välja eller välja bort religiös åskådning.  
 • Att inte få ha vänner som inte är godkända av familjen.  
 • Att inte få ha pojkvän/flickvän.  
 • Att behöva dölja/hemlighålla sin sexuella läggning eller könsidentitet.
 • Att inte få ha sex innan äktenskap.  
 • Att inte få välja/välja bort partner.  
 • Att utsättas för barn- och tvångsäktenskap.
 • Att utsättas för oskuldskontroller, oskuldsintyg och hymenoperationer.  
 • Att utsättas för könsstympning av flickor och kvinnor.  
 • Att bli bortförd och/eller kvarhållen utomlands i syfte att giftas bort, utsättas för könsstympning, att utsättas för omvändelseförsök eller uppfostras i enlighet med hedersnormer (”uppfostringsresor”).