Som anhörig
är du viktig

Vi erbjuder stöd till anhöriga som på något sätt berörs av våld i nära relation.

Vem är anhörig? Du som är anhörig kan vara en familjemedlem, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. Du är en väldigt viktig och betydelsefull person som inte behöver klara allt själv. Läs mer här om vad våld är och vilket stöd som finns. 

Händer som håller om en person, akvarellkänsla

Vad är våld?

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.”
Per Isdal

“Att utsätta barn för att uppleva våld i hemmet, är att jämställa med att utsätta barnet för fysiskt och/eller psykiskt våld.”
Utväg Skaraborg

Vi finns här för dig

På Centrum mot våld kan barn och vuxna som bor i Jämtlands län få råd och stöd om du är eller har varit utsatt för våld. Allt stöd vi erbjuder är kostnadsfritt och frivilligt.

Vi erbjuder:

  • Rådgivning 
  • Motiverande samtal
  • Informativa samtal
  • Gruppsamtal för kvinnor

Vanliga frågor och svar

Jag är orolig för min barnbarn, finns det något jag kan göra?

Du kan ringa till socialtjänsten i din hemkommun. Du har möjlighet att ställa frågor och få information. Om du vill vara anonym så tänk på att inte uppge några personuppgifter. Du kan också göra en orosanmälan för barn.

Min syster lever med en man som misshandlat henne flera gånger, vad kan jag som anhörig göra?

Du kan visa att du bryr dig om henne och du kan ställa upp den dag som hon behöver och vill ha din hjälp. Du kan också läsa mer om vilket stöd som din syster kan få om hon behöver.

Du som anhörig kan också behöva prata med någon om de tankar och känslor du bär på. Kontakta oss på Centrum mot våld så hjälper vi dig vidare.

Kan jag vara anonym i kontakten med Centrum mot våld?

Ibland kan det kännas bra att kunna få information kring vilket stöd du kan få utan att säga vad du heter. Därför kan du ringa till oss på 0200-120 145 och få en första information och råd och stöd utan att behöva säga vad du heter. Du behöver själv tänka på att inte säga ditt eller närståendes namn eller andra personuppgifter som gör att det går att förstå vem du är. Vi som jobbar på Centrum mot våld har alltid anmälningsskyldighet när vi känner oro för barn som far illa.