Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen GDPR

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Centrum mot våld i Jämtlands län behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi kan behöva spara och behandla är namn, personnummer, e-post och telefonnummer.

Syftet med behandlingen är att, i enlighet med Centrum mot våld i Jämtlands läns verksamhetssyfte, erbjuda barn och vuxna som är eller varit utsatta för våld, vuxna som vill upphöra med sitt våldsutövande samt deras anhöriga, information och stöd utifrån deras behov. Den rättsliga grunden för behandlingen är att utföra an uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter till dess du har fått den information du behöver.

Social- och arbetsmarknadsnämnden i Östersunds kommun är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som behöver behandlas inom Centrum mot våld i Jämtlands läns verksamhet. Nämnden följer de lagar som gäller kring integritet vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning.

Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, dataportabilitet eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på centrummotvald@osterund.se.

Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, www.imy.se.

Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på Östersunds kommuns webbsida om personuppgiftsbehandling, Dataskyddsförordningen (GDPR) – Östersund.se (ostersund.se).

Dina personuppgifter kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att det finns sådan skyldighet enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.

Användning av Cookies

centrummotvald.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av vår webbplats. De flesta webbplatser använder cookies för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Vad är en Cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på den dator eller annan enhet du använder för att nå Internet. Vi lagrar ingen personlig information såsom tex namn eller e-postadress i cookies utan endast information som möjliggör att vår webbplats ska fungera på bästa sätt.

Det finns två typer av Cookies

Sessioncookies lagras temporärt i din dators minne och försvinner när du stänger ner din webbläsare. Vi använder oss av den här typen av cookies för att bland annat underlätta navigeringen på vår hemsida. Vissa av dessa cookies är väsentliga för att alla funktionerna på hemsidan ska fungera. Det innebär att om du blockerar användningen av cookies helt, så kommer du inte att kunna använda alla funktioner på hemsidan.

Permanenta cookies sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon och finns kvar mellan dina besök. Denna typ av cookies används i syfte att förbättra upplevelsen för dig som besökare, till exempel för att minska laddningstiden.

Vi använder även informationen från permanenta cookies till att se statistik över hur besökare använder sidan i syfte att förbättra användarupplevelsen baserat på vad våra besökare letar efter.

Förstaparts- och tredjeparts-Cookies

Man skiljer på förstaparts-cookies och tredjeparts-cookies. En förstaparts-cookie sätts av centrummotvald.se medan en tredjeparts-cookie sätts av en annan webbplats.

På Centrum mot våld använder vi oss av följande tredjeparts-cookies

Youtube

För att kunna visa videos från Youtube.

Google

För att kunna få statistik över hur våra besökare använder vår hemsida i syfte att förbättra användarupplevelsen använder vi oss av Google Analytics samt Google Translate för att göra sidan tillgänglig på flera språk.

För både YouTube och Google gäller Google:s cookiepolicy

Talande Webb

Vår sida använder sig av funktionen Talande Webb som gör att du kan få allt innehåll uppläst. Cookien gör så att webbläsaren kommer ihåg att visa panelen på webbplatsens olika sidor.

Vill du dölja ditt besök på vår hemsida?

När du besöker Centrum mot våld, eller någon annan webbsida på Internet, lagras det i datorn. Om du inte vill att andra ska se att du besökt vår webbsida behöver du göra en rensning. Det gör du med bara ett par klick.