Våld är
aldrig okej

Har du varit eller är du utsatt för våld av någon person nära dig? Eller har du upplevt våld i din omgivning och känner till någon som far illa? Du vet väl att våld aldrig är okej? Någonsin.

Här på vår hemsida kan du läsa mer om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt hur du enkelt kommer i kontakt med oss för att få den hjälp och stöd du behöver – och har rätt till.

Vill du veta mer eller har frågor?

Illustrativ bild av kvinna på äng, akvarellkänsla

Vi finns här för dig.
Tillsammans

Centrum mot Våld i Jämtlands län är en samverkan mellan alla kommuner i Jämtlands län. En webbplats för barn, vuxna, professionella och myndighetspersoner som söker information om våld i nära relation.

Här kan du som bor i länet få råd och stöd, om du är eller varit utsatt för våld. Barn och unga som upplever eller har upplevt våld får särskilt stöd och personer som utövar eller har utövat våld kan få behandling.

Nyheter