Kvinna skriver i kalender

Socialtjänstens insatser till våldsutsatta vuxna gör skillnad

Under 2022 till 2023 har socialtjänsten i Östersund följt upp resultatet av det stöd som de erbjudit till vuxna som utsatts för våld i nära relationer och/eller hedersrelaterat våld och förtryck. Av de 160 personer, i huvudsak kvinnor, som haft kontakt med socialtjänsten så hade 60 % fått en helt eller delvis positiv förändring av sitt eget mål med insatsen/insatserna.

Flera andra kommuner runt om i Sverige har genomfört samma typ av uppföljning. Det sammanlagda resultatet för de över 3000 ärendena visar bland annat att 50 procent av de våldsutsatta personerna bedömer att deras situationen förbättrats mycket (21 procent svarar att situationen förbättrats lite, 20 procent vet ej, 8 procent ingen förändring. Endast 1 procent uppger att situationen försämrats). Sex av tio uppger att socialtjänstens insatser har haft stor eller helt avgörande betydelse. Läs hela rapporten här.

Resultatet från uppföljningen, både vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras, kommer att användas till att ytterligare förbättra skydd och stöd till de som utsätts för våld i nära relationer.

Behöver Du råd och stöd i din situation, tveka inte att höra av dig till socialtjänsten i din kommun eller till oss på Centrum mot våld i Jämtlands län 0200-120 145.