Kvinna håller i läsplatta med centrum mot vålds hemsida på skärmen

Centrum mot våld lanserar ny hemsida

Varmt välkomna till Centrum mot vålds nya hemsida – och vår nya grafiska profil!

Centrum mot våld i Jämtlands län firar 10 år som verksamhet 2021 och vi är stolta över att vi nu även kan lansera en egen hemsida. Vår förhoppning är att medborgare i hela Jämtland och Härjedalen lättare ska kunna hitta information
om den hjälp och stöd som finns att få.

På hemsidan finns det bland annat information riktad direkt till barn som upplever/upplevt våld, vuxna, anhöriga men även till yrkesverksamma inom främst socialtjänst.

Hemsidan och vår grafiska profil är producerade av Nestorville, som även valt att stödja Centrum mot våld genom att kostnadsfritt låna ut illustrationer av sin figur Birger – det lilla Storsjöodjuret till sidan för barn. Birger ställer sig helhjärtat bakom syftet med Centrum mot våld i allmänhet, och barns rättigheter i synnerhet. Han tänker att om ett barn kan känna sig välkommet och lite tryggare genom hans närvaro – då vill han vara med.