Hand håller i / stoppar knuten näve, akvarellkänsla

Kontrollerar du din partner? Är du svartsjuk?

Det finns hjälp att få för dig som upplever att du gör saker mot din partner som du vet är fel och som du ångrar, oavsett om det du gör sker online eller ansikte mot ansikte. Alla former av beteenden som på något sätt skadar, gör ont, skrämmer eller kränker din partner kan du få hjälp med att ändra på genom att träffa en behandlare på Centrum mot våld.

Samtalsbehandlingen är för dig som är 16 år och uppåt och bor i Jämtlands län. Du kan träffa oss i våra lokaler eller via telefon eller video, det bestämmer du. Du kan kontakta oss via telefon, genom att fylla i ett formulär eller helt enkelt boka din tid via nätet, läs mer här

Samtalen kostar ingenting och när du kontaktar oss får du vara anonym på första samtalet, kom då ihåg att inte berätta vem du är. Vi har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får tala om någonting som du säger till oss utan din tillåtelse. Undantaget är om det finns en oro för att barn under 18 år far illa. Om du talar något annat språk än svenska erbjuder vi hjälp av telefontolk.