Kvinna som håller upp hand

Operation Norrsken uppmärksammad av Nationellt centrum för kvinnofrid!

Nationellt centrum för kvinnofrid bjöd in samordnare för projekt Operation Norrsken och en fast representant i samrådet från Region JH till en Boostingdag 14/12.

Dagen vände sig till de som utbildar och som är yrkesverksam inom kommun, hälso- och sjukvård, tandvård, myndighet eller ideella organisationer. De som har i uppdrag att utbilda inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt våld mot barn inklusive hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel.

Syftet med dagen var att ge varandra inspiration, nyheter och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra utbildare.

Vill du veta mer om Operation Norrsken? Se denna korta film:

 

Länk till NCK: https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/utbildningsmaterial-om-vald/boostingdag

Loggor Operation Norrsken