Kvinna som håller upp hand

Projekt Operation Norrsken i ett lärande exempel

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) uppmärksammar samverkansprojektet Operation Norrsken som en bred samverkan för våldsutsatta i Region Jämtland Härjedalen.

NCK skriver:

”Region Jämtland Härjedalen har en betydelsefull roll i samverkansprojektet ”Operation Norrsken”. I en så kallad samrådsgrupp samlas företrädare från region, kommun och polis för att ge våldsutsatta vuxna ett effektivare stöd. Nu satsar projektet på att nå fler medarbetare inom vården.”.

Här kan du läsa mer och se en kort film:

NCK- Operation Norrsken lärande exempel