Hand håller i / stoppar knuten näve, akvarellkänsla

Våld kan se ut på många olika sätt men är aldrig okej!

Centrum mot våld, ungdomsmottagningen, elevhälsan i Jämtland Härjedalen vill tillsammans med de nationella, ideella organisationerna Rädda barnen och 1000 möjligheter som driver Kärleken är fri respektive Unga relationer stoppa våld i nära relationer. Därför går vi gemensamt ut med en informationskampanj som vänder sig till unga i åldersgruppen 13-23 år.

Unga som blir utsatta, eller utsätter andra, för våld behöver veta var de kan vända sig för att få stöd. Med en gemensam kampanj ges de unga fler möjligheter att välja vem de vill ta kontakt med.

Budskapet är: Våld är aldrig okej. Ingen får kränka dig, hota dig, slå dig eller tvinga dig att göra något du inte vill göra. Det finns hjälp att få. Vi finns här för dig.

Informationskampanjen kommer främst att synas i sociala medier och affischer som sätts upp på platser där unga rör sig