Centrum mot våld får medborgarnas hjärta

Centrum mot våld tilldelas Medborgarnas hjärta 2022. Det är en invånare i Östersunds kommun som nominerat verksamheten till utmärkelsen. ”Vi är otroligt tacksamma över nomineringen” säger verksamhetsledare Liselott Åsberg. Vad är medborgarnas hjärta? Under våren 2022 kunde invånare i Östersunds kommuns nominera personer eller arbets­grupper i kommunen som jobbat framåt med hjärtat. Framåt med hjärtat […]

Ingen god jul? Det finns hjälp att få!

Ung pojke i huvtröja

Våld i nära relationer tar inte julledigt, istället ökar våldet under storhelger. Oavsett om du är utsatt för våld själv, är orolig för en anhörig eller själv använder våld och vill sluta med det så finns det hjälp att få.   Centrum mot våld i Jämtlands län har öppet varje helgfri vardag. Du når oss […]

Projekt Operation Norrsken i ett lärande exempel

Kvinna som håller upp hand

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) uppmärksammar samverkansprojektet Operation Norrsken som en bred samverkan för våldsutsatta i Region Jämtland Härjedalen. NCK skriver: ”Region Jämtland Härjedalen har en betydelsefull roll i samverkansprojektet ”Operation Norrsken”. I en så kallad samrådsgrupp samlas företrädare från region, kommun och polis för att ge våldsutsatta vuxna ett effektivare stöd. Nu satsar projektet […]

Våld kan se ut på många olika sätt men är aldrig okej!

Hand håller i / stoppar knuten näve, akvarellkänsla

Centrum mot våld, ungdomsmottagningen, elevhälsan i Jämtland Härjedalen vill tillsammans med de nationella, ideella organisationerna Rädda barnen och 1000 möjligheter som driver Kärleken är fri respektive Unga relationer stoppa våld i nära relationer. Därför går vi gemensamt ut med en informationskampanj som vänder sig till unga i åldersgruppen 13-23 år. Unga som blir utsatta, eller […]

Nationell studie om KAST-mottagningar

Illustrativ bild av man på hotellrum

Den nystartade KAST-mottagningen i Jämtland kommer delta i en nationell studie som genomförs av forskare vid FoU i Väst, Göteborgsregionen. Landets samtliga åtta KAST-mottagningar kommer att delta i studien för att ta reda på klienters upplevda effekter av behandlingen samt för att beskriva innehållet i behandlingen. KAST står för Köpare av sexuella tjänster och är […]

Operation Norrsken uppmärksammad av Nationellt centrum för kvinnofrid!

Kvinna som håller upp hand

Nationellt centrum för kvinnofrid bjöd in samordnare för projekt Operation Norrsken och en fast representant i samrådet från Region JH till en Boostingdag 14/12. Dagen vände sig till de som utbildar och som är yrkesverksam inom kommun, hälso- och sjukvård, tandvård, myndighet eller ideella organisationer. De som har i uppdrag att utbilda inom områdena mäns […]

KAST-mottagning öppnar hösten 2021

Illustrativ bild av man på hotellrum

Nu under hösten 2021 börjar Centrum mot våld att erbjuda stöd och behandling till dig som köpt sex eller funderar på att göra det. KAST står för “Köpare av sexuella tjänster” och mottagningen erbjuder rådgivning och individuella samtal. Alla är välkomna – oavsett kön eller sexuell identitet. Det är kostnadsfritt och vi som jobbar på […]

Centrum mot våld lanserar ny hemsida

Kvinna håller i läsplatta med centrum mot vålds hemsida på skärmen

Varmt välkomna till Centrum mot vålds nya hemsida – och vår nya grafiska profil! Centrum mot våld i Jämtlands län firar 10 år som verksamhet 2021 och vi är stolta över att vi nu även kan lansera en egen hemsida. Vår förhoppning är att medborgare i hela Jämtland och Härjedalen lättare ska kunna hitta informationom […]

FREDA-utbildning 30 nov 2021

Illustrativ bild av bärbar dator och kvinna utsatt för våld

Centrum mot våld i Jämtlands län bjuder in till kostnadsfri utbildning i FREDA beskrivning och Fredafarlighet. 30 november kl 09.00-16.00 i Östersund Utbildningen riktar sig till handläggare inom Socialförvaltningen som utreder fridsärenden.FREDA-materialet är framtaget av Socialstyrelsen, som en hjälp för yrkesverksamma i att upptäcka,utreda och bedöma risk när det gäller våld i nära relation. Verktygen […]